Tietosuojaseloste

KOIVUI® toimii rekisterinpitäjänä sinusta kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen osalta. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

KOIVUI® / GrandPartner OY
Y-tunnus 2354382-5
Tallisentie 4
73200 Varpaisjärvi
asiakaspalvelu@koivui.com
044 077 0000

2. REKISTERÖIDYT

KOIVUI® kerää ja käsittelee tietoja, joita asiakas jättää tuotteiden ja uutiskirjeen tilaamisen tai myKOIVUI klubiin liittymisen yhteydessä.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn
• asiakassuhteen tai
• markkinointiluvan luovuttamisen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen ja tilausten hoitaminen
• tuotteista ja palveluistamme kertominen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@koivui.com.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä
• asiakkaalta itseltään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
• asiakkaalta itseltään myKOIVUI klubiin liittymisen yhteydessä
• asiakkaalta itseltään KOIVUIPro klubiin liittymisen yhteydessä

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin KOIVUI® / GrandPartner Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
• WooCommerce
• Mailchimp operated by The Rocket Science Group LLC

8. KÄSITTELYN KESTO

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOIHIN

Verkkosivustoillamme saattaa olla linkkejä muiden ylläpitämille ja omistamille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole määräysvallassamme emmekä vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, tulee sinun erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

13. EVÄSTEET

Verkkosivustomme lähettää ja tallentaa evästeitä verkkoselaimellesi vieraillessasi verkkosivuillamme.

Kolmansien osapuolien evästeet, jotka keräävät tietojasi verkkosivuillamme sisältävät seuraavien kolmansien osapuolien asettamia evästeitä:
• Google
• Facebook
• Instagram
• Youtube

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 30.12.2021 ja se tarkistetaan vuosittain.